எப்போதும் சுறுசுறுப்பாக இருக்க வேண்டுமா? அப்ப உடற்பயிற்சி செய்யுங்க…

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}