பாம்பனில் புதிய முறையில் விசைப்படகை கரையேற்றிய மீனவர்கள்

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}