புலம்பெயர்ந்த 3 லட்சம் பேருக்கு வேலை கொடுக்கும் சோனுசூட்

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}