வேலைக்கு போகும் பெண்களே இந்த சூத்திரத்தை பின்பற்றினால் நீங்கள் தான் கோடீஸ்வரி

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}